companyName

           Цени
на счетоводство и
счетоводни услуги
от 50  лв/месец!!!

Регистрации

Български

Български
English English

 

spacerImage


Счетоводна къща АВД Пенконсулт
Регистрации и правно обслужване

Предимствата на АВД Пенконсулт>>>
Поставянето на основите на търговското присъствие чрез избиране на подходящата правна форма е важна стъпка за всяко бизнес начинание. Ние съдействаме на местни и чуждестранни клиенти при полагането на основите на тяхната дейност, като им помагаме да изберат подходяща бизнес структура, извършване на регистрационни процедури в Агенцията по вписванията и други органи, съдействие за придобиване на необходимите разрешения и лицензи.
АВД Пенконсулт извършва регистрация на фирми и последващо абонаментно финансово-счетоводно обслужване на търговски дружества и организации, включително с чуждестранно участие. Ще извършим цялата процедура по регистрация на фирмата ви.
Пререгистрация на фирми

  • Ще извършим цялата процедура по пререгистрация на фирмата ви.
  • Ще попълним необходимата документация вместо вас.
  • Ще ви съпроводим при нотариус за заверка на подписа ви.
  • Ще осигурим вместо вас необходимото удостоверение за актуално състояние на фирмата.
  • Ще подадем вместо вас необходимите заявления и документи в Агенцията по вписванията.

Други регистрации
Заличаване на вписан субект
В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата. При възникване на правно основание за заличаване, се подава заявление за заличаване, като към него се прилагат картата за идентификация/регистрационно удостоверение.
Изготвяне на удостоверения

  • Удостоверение за актуално състояние.
  • Удостоверение за несъстоятелност.
  • Удостоверение за ликвидация.

Ще ви спестим ценно време, като извършим всичко вместо вас на конкурентни цени.
Някои от предлаганите услуги в областта на търговското и корпоративното право, включително избиране на подходяща бизнес структура, инкорпориране на холдингови компании и филиали, създаване на клонове, търговски представителства и различни видове съвместни бизнес проекти, съдействие за придобиване на необходимите разрешения и лицензи, се извършват в партньорство с адвокат или адвокатска кантора, които могат да извършват и пълно правно обслужване на клиентите ни.
За извършване на правни услуги и консултации цената се договаря с клиента според сложността на казуса и изразходваното време.

Прочетете още:


spacerImage
spacerImage