companyName

           Цени
на счетоводство и
счетоводни услуги
от 50  лв/месец!!!

Контролинг

Български

Български
English English

 

spacerImage


Счетоводна къща АВД Пенконсулт
Kонтролинг

Контролинг - счетоводна къща АВД Пенконсулт

Всяка една компания трябва да намери своя път към клиентите си, като предлага продукти и услуги, които се търсят от пазара.

Как можем ние по-добре да решаваме проблемите на нашите клиенти, които възникват днес, утре или в други ден? В растеж ли е бизнесът ви? Има ли напредък вашата компания? Печалбата изразява благосъстоянието на фирмата. Абревиатурата РНП изразява най-важните аспекти на бизнес - планирането. Да правиш правилното нещо е стратегическия аспект на планирането. Да правиш нещата правилно означава оперативна продуктивност, която намира израз в числата. За да се постигне икономически успех, трябва да се смята. Структурата на бюджета се създава от счетоводството. Контролерът трябва да покаже своята способност на обективна преценка в процеса на методично наблюдение и наставление на мениджмънта.

Какво е контролинг?

Контролерите организират и съпътстват процеса на управление при определянето на цели, планирането и контролинга и отговарят заедно с управленския екип за достигането на поставените цели. Мисията на контролера означава:

  • Контролерите се грижат за прозрачност на стратегията, икономическите резултати, финансите и процесите и по този начин допринасят за по-добра икономическа ефективност.
  • Контролерите координират вторичните цели и планове и организират система за отчитане, ориентирана към бъдещето и обхващаща предприятието като цяло.
  • Контролерите моделират и организират управленския процес на определяне на цели, планиране и контролинг така, че всеки отговорен за вземането на решения да може да действа в съответствие с поставените цели.
  • Контролерите осигуряват необходимите за мениджмънта данни и информация.
  • Контролерите разработват и поддържат контролинг - системи.

Контролер и контролинг

Контролинг означава ръководене или направляване, т.е. водене към практическо достигане на поставените цели. Контролерът се грижи за това всеки да има възможност сам да се контролира в рамките на разработените цели и планове. Мениджърите изпълняват определената задача, а контролерите осигуряват прозрачност на икономическия резултат. От това става ясно, че не само контролерите осъществяват контролинг. Контролингът като процес и начин на мислене представлява резултата от сътрудничеството между мениджъра и контролера.

Работата на контролера

Работата на контролера обхваща методика и тактики. Методите се извличат от счетоводството и планирането, тактиките включват управление чрез цели. Методиката включва и техника на управление на документооборота. С информацията ти можеш да управляваш. Това означава да планираш в писмена форма, за да можеш:

  • да анализираш по-добре и да мислиш докрай;
  • да общуваш систематично с другите отдели и служители, за да се предприемат съвместни действия;
  • системно да намираш достъп до обратната връзка и начини да се учиш от различията;
  • да знаеш как работи системата, да си посветен на работата си и да поемаш отговорности.

Как да се убеди мениджъра като клиент какви са целите на контролинга като методология?

Контролерът трябва да има такъв подход на работа, който инициира тематично-фокусирано взаимодействие, за да се убеди, че контролингът не се възприема като контрол. Темата на разговор би бил проблема, който трябва да бъде решен. Въпреки това, той трябва да бъде и ориентиран към действие, нецелящо нещо вече отминало и да се действа съвместно, в екип.
Повече за контролинга>>>


spacerImage
spacerImage