companyName

           Цени
на счетоводство и
счетоводни услуги
от 50  лв/месец!!!

Кариери

Български

Български
English English

 

spacerImage


Счетоводна къща АВД Пенконсулт
Кариери

Предимствата на АВД Пенконсулт>>>
АВД Пенконсулт е българска компания за финансово-счетоводна дейност, одитинг и консултации със седалище в гр. София. Ние предлагаме професионални услуги по счетоводство, одит, данъчни и финансови консултации. Обслужваме различни по мащаб клиенти от всички бизнес и географски сектори, от различни области. Предимствата ни са в познаване на бизнес културата, икономическите реалности и законодателството. Добрите взаимоотношения с клиентите и партньорите, лоялността и конфиденциалността, с която работим, са характерни за нас.

Предлаганите от фирмата услуги се извършват от професионалисти с опит. При необходимост се привличат и външни експерти по счетоводство, данъци, финанси и право, специалисти от други области, лицензирани оценители и актюери, както и регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит.
Дружеството работи в партньорство със Одиторски компании и Адвокатски кантори.
АВД Пенконсулт е модерна финансово-счетоводна консултантска компания, в която се ценят и реализират новите идеи. Нашият успех се дължи на таланта и креативността на специалистите, работещи при нас. Ние знаем, че хората, работещи в АВД Пенконсулт са най-ценният ни капитал и инвестираме в тяхното обучение и развитие, подкрепяме идеите им, възнаграждаваме усилията им и се радваме на успехите.
Ако искате да работите в сферата на счетоводството, данъчното консултиране, финансите и одита, да реализирате потенциала и вдъхновението си, то ние очакваме с нетърпение да научим повече за вас!
Ние осигуряваме текущо професионално обучение, специализирани семинари, гъвкаво работно време, както и различни бонуси и възможности!
При наличие на  актуално предложение за работа, обявено на тази страница можете да изпратите автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка.

Прочетете още:


spacerImage
spacerImage