companyName

           Цени
на счетоводство и
счетоводни услуги
от 50  лв/месец!!!

Нормативна уредба

Български

Български
English English

 

spacerImage

Евтино модерно счетоводство и счетоводни услуги от счетоводна къща АВД Пенконсулт

Счетоводна къща АВД Пенконсулт ви предлага счетоводство и счетоводни услуги на ниски цени. Абонаментно счетоводство и счетоводни услуги, единични счетоводни услуги, счетоводство и счетоводни услуги по интернет, данъчни услуги и данъчни консултации. За пълния списък на услугите, предлагани от счетоводна къща АВД Пенконсулт посетете страницата ни за счетоводни и други услуги.

Нормативна уредба в счетоводството и данъците

На тази страница можете да намерите връзки към някои нормативни актове, които имат връзка със счетоводната и данъчната отчетност.

Закон за счетоводството
Национални счетоводни стандарти (НСС)
Международни счетоводни стандарти (МСС)
НСФОМСП
Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)
Правилник за прилагане на ЗДДС
Данъчно осигурителен процесуален кодекс
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Търговски закон
Закон за електронния документ и електронния подпис


spacerImage
spacerImage