companyName

           Цени
на счетоводство и
счетоводни услуги
от 50  лв/месец!!!

За нас

Български

Български
English English

 

spacerImage

Счетоводна къща АВД Пенконсулт

Предимствата на АВД Пенконсулт>>>
Евтино модерно счетоводство, качество, надеждност, сигурност и конфиденциалност от специализирано счетоводно предприятие, съставител на финансови отчети! Експертно финансово-счетоводно обслужване от финансово-счетоводна консултантска компания! Идеално местоположение в един от най-престижните райони на София - квартал Лозенец, разположен в удобна близост до Центъра и Южните райони.

АВД Пенконсулт е модерна финансово-счетоводна консултантска компания, която предлага професионални услуги в сферата на счетоводството, данъците, финансите и одитинга. АВД Пенконсулт извършва пълно финансово-счетоводно обслужване, както и отделни счетоводни, данъчни, финансови и консултантски услуги на различни по мащаб клиенти – от малки и средни предприятия до корпоративни компании и инвеститори от всички бизнес сектори – строителство, недвижими имоти, индустрия, услуги, туризъм, търговия на едро и дребно, финанси, хазарт и други. АВД Пенконсулт е специализирано счетоводно предприятие, съставител на финансови отчети, което предлага на своите клиенти модерно счетоводство, качество, надеждност, сигурност и конфиденциалност.
Счетоводна къща АВД Пенконсулт прилага модерни счетоводни и консултантски практики, съобразени с бизнеса на клиентите, като използува ефективни методи и процедури, както и съвременна техника, нови технологии и най-добрите правно-информационни системи. Иновационните методи, които използуваме, съпровождат нашите клиенти по пътя към успеха.
От своето създаване АВД Пенконсулт се стреми към висок стандарт на качество на предоставяните услуги при спазване на конфиденциалност. Нашата цел е насочена към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на нашите клиенти.
Ние ще се грижим надеждно за вашите финанси!
Ако изберете АВД Пенконсулт ще получите експертно финансово-счетоводно обслужване от професионалисти.
Клиентите на счетоводство и счетоводни услуги от счетоводна къща АВД Пенконсулт намират местоположението на офиса ни в кв. Лозенец за много удобно. Квартал Лозенец (ж.к. Лозенец) е един от най-престижните райони на София, разположен в удобна близост до Центъра и Южните райони (ж.к. Иван Вазов, ж.к. Стрелбище, ж.к. Гоце Делчев, ж.к. Хладилника, ж.к. Белите брези, ж.к. Хиподрума, ж.к. Борово, ж.к. Манастирски ливади, ж.к. Красно село, ж.к. Лагера, ж.к. Бъкстон, кв. Драгалевци, кв. Бояна, кв. Симеоново). Лозенец прави ненужно навлизането в задръстванията на центъра на София, спестявайки време, нерви и пари. Офис Лозенец ще бъде изключително удобен за вас, ако изберете счетоводна къща АВД Пенконсулт като вашата счетоводна фирма.

Дружеството е учредено през м. май 1997г. в гр.София от Пенка Петрова Ралчева-Арсенова с основен предмет финансово-счетоводна дейност, одитинг, патентно-лицензионна дейност и консултации.
Управител на АВД Пенконсулт и собственик на капитала е Пенка Петрова Ралчева-Арсенова, която е магистър по счетоводство, експерт по финанси и патентен специалист.

Пенка Ралчева е дипломиран магистър по счетоводство. Завършила е висше икономическо образование по специалността „Счетоводна отчетност” в УНСС, гр.София, както и Висшата школа по Финанси, контрол и отчетност към същия университет с две годишен курс на следдипломно обучение и стаж в Унгарската национална банка, гр.Будапеща. Притежава и сертификат от 1993г. за завършен курс с модули по Счетоводство в т.ч. Международни счетоводни стандарти, Одиторски контрол и Търговско законодателство за повишаване квалификацията на счетоводители и подготовка на кандидати за експерт-счетоводители, издаден от фирма „Персонал-консулт” ЛД, гр.София. На 15.10.1993г. е издържала успешно изпита по одиторски контрол в ИДЕС, след което е изпратена от работодателя си на работа в чужбина като главен счетоводител на строителни обекти. През м. май 2002г. е издържала с отличие изпитите по търговско право, трудово и осигурително право в УНСС, изисквани от ИДЕС. През същата година е изкарала курсове по Международни счетоводни стандарти в ИДЕС, гр.София, заедно с одиторите.
Пенка Ралчева е експерт по счетоводство и финанси. Притежава сертификат от 2001г. за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, както и книжка за съдебен експерт, валидни за неопределен срок, издадени от НЕЦ, гр.София, след завършен курс и успешно положен изпит.
Пенка Ралчева освен дипломиран магистър по счетоводство, експерт по счетоводство и финанси е и дипломиран патентен специалист. Завършила е и Висшата школа по Патентно дело към Техническия университет, гр.София, с двегодишен курс на следдипломно обучение по специалността „Патентно дело”, специализация „Патентно-лицензионна дейност”, като е изкарала стажа си в Хумболтовия университет, гр.Берлин, Германия и е придобила квалификация патентен специалист с диплома от 1984г., издадена от Поделението за следдипломна квалификация към същия университет.
Пенка Ралчева е работила като главен счетоводител в системата на големи български предприятия - МК Кремиковци, Инжстрой и Главболгарстрой АД, както и на строителни обекти в чужбина, изпълнявани съвместно с германски и руски дружества. В началото на кариерата си известно време е била нормировчик, ТРЗ и завеждащ изобретателска и рационализаторска дейност. Пенка Ралчева е с изключително богат професионален опит в областта на строителството, производството и другите области на счетоводството, данъците, финансите и одитинга. Работила е и в счетоводна къща преди да започне собствения си счетоводен бизнес.

Ние владеем изкуството на цифрите!
Предлаганите от компанията счетоводни и други услуги се извършват от професионалисти с опит и представляват стандарт за качество, надеждност и сигурност. При необходимост се привличат и външни експерти по счетоводство, данъци, финанси и право, както и регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит.
Дружеството работи в партньорство с одиторски компании и адвокатски кантори, за да се осигури пълно експертно финансово-счетоводно, одиторско и правно обслужване на клиентите.

Ние умеем да защитаваме интересите на клиентите си!
Стилът на фирмата е да работи в сътрудничество с клиентите, като ги улеснява в бизнеса и защитава инвестициите им. С този стил на работа и качествените услуги, които предлагаме, разчитаме да привлечем повече клиенти от различни сфери на дейност, от различни бизнес и географски сектори.

Имаме необходимото обезпечение от качествен софтуер и надеждни информационни системи.
Счетоводен софтуер: Бизнес Навигатор, Бизнес Навигатор Заплати, Work Flow, Делта и др. Правно информационни системи: Апис, Сиела, Раабе, Резон Медиа Груп, Дакси и др. Издания на одитори, наръчници по МСФО, счетоводно и данъчно отчитане, издания на изтъкнати експерти по финанси, данъци и др.
За финансовия софтуер: Бизнес Навигатор е интегрирана компютърна система за фирмено управление, разработена по европейските стандарти като комплексен финансов софтуерен пакет от ново поколение, който позволява гъвкава многонационална, многовалутна, многофирмена и многоезична работа и представлява стандарт за качество, надеждност и сигурност.

Прочетете още:


spacerImage
spacerImage